Slovenčina | English | Čeština

Ďalšie podmienky

Typ vozidla

Na všetky prenájmy sa vzťahujú podmienky zmluvy o prenájme. V dobe rezervácie je možné potvrdiť len kategórie vozidiel nie jednotlivé modely automobilov.

Minimálna doba prenájmu

Minimálna doba prenájmu je jeden deň (teda 24 hodín) od vyzdvihnutia vozidla k jeho vrátenie.

Predĺženie prenájmu

V prípade, že chcete predĺžiť dobu prenájmu, odporúčame, aby ste túto žiadosť čo najskôr podal v požičovni spoločnosti Budget, aby sme mohli urobiť všetko, čo bude v našich možnostiach a mohli vám vyhovieť. Akékoľvek predĺženie doby prenájmu je nutné uhradiť v miestnej sadzbe pred začatím predĺženej doby prenájmu.

Skrátenie prenájmu

Vrátenia vozidla pred určeným dátumom neoprávňuje nájomcu na vrátenie akejkoľvek časti pôvodne dohodnutého nájomného. Vo výnimočných prípadoch zvážime na základe žiadosti vrátenie peňazí za viac ako tri dni.

Parkovanie

Ak opúšťate vozidlo, nechávajte ho vždy riadne uzamknuté. Vo vozidle nenechávajte na viditeľnom mieste batožinu alebo cennosti. Cez noc vyprázdnite z vozidla všetky osobné veci a uložte ich v hoteli.

Strata a poškodenie vozidla

Akúkoľvek škodu na prenajatom vozidla je nutné nahlásiť polícii a bezodkladne informovať našu asistenciu.

Havarijné poistenie a spoluúčasť

Nájomca je zodpovedný za všetky poškodenia na vozidle do výšky spoluúčasti podľa platnej zmluvy. Výšku spoluúčasti možno znížiť prikúpením poistenia S-CDW a S-DPP.

Obmedzenie použitia

Zapožičaný automobil môžete použiť pre spoločenské účely a na účely domácností a voľný čas, vrátane ciest z práce a do práce. Vylúčené je použitie prenajatého vozidla k ďalšiemu prenájmu, ako formy odmeny alebo k pretekaniu, ako zavádzacie vozidlo, pre skúšky spoľahlivosti alebo rýchlostné skúšky a podobne.

Autopožičovny

Bratislava - Letisko
Letisko M. R. Štefánika

Telefón: +421 233 036 231
Telefón: +421 918 800 600

7 dní v týždni
7:00 - 24:00
Bratislava - Rezervační centum
Ivánská cesta 23, Bratislava

Telefón: +421 243 191 861
Telefón: +421 918 800 606

pondelok - piatok
8:00 - 16:30
Košice - Letisko

Telefón: +421 556 832 256
Telefón: +421 918 973 821

7 dní v týždni
6:00 - 24:00
Praha - Letisko Ruzyně
Letisko Václava Havla
Parking C, prízemie

Telefón: +420 220 560 443
Telefón: +420 602 165 104

7 dní v týždni
8:00 - 22:00
Praha - Centrum
Hlavné Nádraží Praha
Wilsonova 300/8, Praha 1

Telefón: +420 222 319 595
Telefón: +420 602 165 108

7 dní v týždni
8:00 - 20:00
Praha - Rezervační centum
Ringhofferova 1/115, Praha 5

Telefón: +420 235 325 713

pondelok - piatok
8:00 - 16:30
Brno - Letisko Tuřany

Telefón: +420 545 521 144
Telefón: +420 724 887 701

pondelok - piatok
9:00 - 18:00
Ostrava - Letisko Mošnov

Telefón: +420 597 471 196
Telefón: +420 724 881 860

pondelok - piatok
9:00 - 18:00
© AT CAR s.r.o. - An Independent Budget System Licensee